Taken parkmanager

 • onderhoud en beheer van het groen, de verharding en de verlichting op het terrein
 • verzorger van de bedrijfsbebording
 • verzorging van gladheidbestrijding en onderhoud van de priv√©terreinen op aanvraag (en tegen een geringe vergoeding)
 • afhandeling van klachten via het Meldpunt Woonomgeving Amersfoort
 • verwijderen van graffiti, gedumpt (huis)vuil en illegale motorcrossterreinen
 • bevorderen van de veiligheid op het terrein door deelname in de projectgroep voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
 • uitvoering van maatregelen die uit het maatwerkplan van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voortvloeien

Regelmatig worden onder toezicht van de parkmanager de volgende werkzaamheden op het bedrijvenpark verricht:

 • ruimen van het grof zwerfvuil
 • wekelijks ruimen van kleinschalig zwerfvuil door medewerkers van de Groengroep van De Amerpoort
 • onderhoud aan de plantvakken, zoals schoffelen, harken e.d.
 • indien nodig aanplanten van nieuwe bomen en heesters
 • reinigen van de kolken
 • verwijderen van graffiti
 • voorkomende gevallen de reparatie van het asfalt, voornamelijk rond de inspectieputten
 • in de winter de gladheidbestrijding
 • plaatsen van nieuwe bewegwijzeringborden
 • vervangen en/of controleren van de openbare verlichting en deze waar nodig repareren

Bedrijvenpark Vathorst

Het parkmanagement wordt verzorgd door De Ridder B.V. te Soesterberg. Het secretariaat van Stichting en Vereniging wordt verzorgd door Ingrid de Kleuver.
0346 35 18 80
info@parkmanagementvathorst.nl
chevron-down