Bestuur

Om de gezamenlijke belangen in en rond Bedrijvenpark Vathorst goed te kunnen beheren, zijn vlak nadat het eerste bedrijf zich op het terrein vestigde (19 december 2003) de Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark Vathorst en de Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Vathorst opgericht. Eigenaren van de bedrijfskavels op Bedrijvenpark Vathorst zijn automatisch lid van deze Vereniging. De voornaamste doelstellingen zijn het onderhoud en beheer van het terrein en het bevorderen van de veiligheid.

De overige taken, zijn het beheren van de ingebrachte gelden, het uitvoeren van een tweejaarlijks veiligheidsonderzoek, de verantwoordelijkheid voor de KVO-certificering (Keurmerk Veilig Ondernemen), het aansturen van de parkmanager, het samenwerken met gemeente en andere partijen en nog veel meer. Al deze taken zijn ondergebracht bij de Stichting. De Stichting zorgt voor een goede uitvoering van alle gezamenlijk gemaakte afspraken en is daarmee in feite het uitvoeringsorgaan van de Vereniging. De leden van de Vereniging bepalen tijdens de algemene ledenvergadering (ALV, twee keer per jaar) de koers van de Stichting. Het parkmanagement wordt uitgevoerd door J. de Ridder B.V. uit Soesterberg.

Er is nog ruimte!

Bedrijvenpark Vathorst ligt in de wijk Vathorst bij Amersfoort en grenst aan de A1. Voor het gebied is een doordacht ruimtelijk concept uitgewerkt, dat een hoogwaardige, samenhangende en parkachtige uitstraling heeft. Bedrijvenpark Vathorst is KVO-gecertificeerd (Keurmerk Veilig Ondernemen) om zo de veiligheid te waarborgen. Het is een aantrekkelijke plek voor ondernemers om zich te vestigen. Er zijn nog vestigingsmogelijkheden voor ondernemingen in de milieucategorieën 1 tot en met 3, in het bijzonder voor ondernemingen die zich bezighouden met research & development, lichte industrie, autobranche, dienstverlening, groothandel en kleinschalige distributie.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amersfoort.

Bedrijvenpark Vathorst

Het parkmanagement wordt verzorgd door De Ridder B.V. te Soesterberg. Het secretariaat van Stichting en Vereniging wordt verzorgd door Ingrid de Kleuver.
0346 35 18 80
info@parkmanagementvathorst.nl
chevron-down