Parkmanagement

In opdracht van de Stichting Parkmanagement Vathorst Bedrijvenpark is op het bedrijvenpark de taak ‘parkmanagement’ ingevoerd met als doel de kwaliteit van het bedrijvenpark op niveau te houden en een extra impuls te geven aan het voorzieningenniveau. Parkmanagement voorziet onder andere in het dagelijks beheer van het openbare gebied. Dit alles op basis van inspraak van de bedrijven zelf. Het basispakket voor het parkmanagement op het Vathorst Bedrijvenpark omvat in eerste aanleg bewegwijzering, terreinbeveiliging en onderhoud. Parkmanagement biedt daarnaast een uitstekende basis om het gebruiksgemak in de vorm van andere diensten uit te breiden (optionele diensten). De uitvoering van al deze diensten wordt gecoördineerd door een parkmanager.

De taken van de parkmanager (ofwel het parkmanagement van Vathorst Bedrijvenpark) zijn ondergebracht bij De Ridder B.V. uit Soesterberg. Dit bedrijf bestaat al ruim 85 jaar. Het houdt zich bezig met het aanleggen en onderhouden van allerlei zaken die raakvlakken hebben met de inrichting van een openbaar gebied. Aan de hand van een uitvoeringsplan wordt de onderhoudsopdracht voor Vathorst Bedrijvenpark uitgevoerd. U herkent de firma aan de oranje/grijze auto’s.

Als vertegenwoordiger van De Ridder B.V. is de heer Frank de Ridder specifiek benoemd tot parkmanager.

Om een mooi beeld te krijgen van het Bedrijvenpark Vathorst in het algemeen en het parkmanagement in het bijzonder, kijk naar deze impressie.

Bedrijvenpark Vathorst

Het parkmanagement wordt verzorgd door De Ridder B.V. te Soesterberg. Het secretariaat van Stichting en Vereniging wordt verzorgd door Ingrid de Kleuver.
0346 35 18 80
info@parkmanagementvathorst.nl
chevron-down