Platform Veilig Ondernemen

Sinds een aantal jaren is Bedrijvenpark Vathorst in het bezit van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit betekent dat op structurele wijze partijen als brandweer, politie, beveiliging, gemeente en de ondernemersvereniging samenwerken om zo de veiligheid van Bedrijvenpark Vathorst te waarborgen. Het voordeel van dit samenwerkingsverband is dat de lijnen met de verschillende partijen zeer kort zijn en dat er in voorkomende gevallen snel resultaat kan worden geboekt.

Ter bevordering van de veiligheid is een alarmkaart opgesteld voor de hulpdiensten en in het bedrijvenpark gevestigde bedrijven. De alarmkaart bevat informatie over waar in de directe omgeving AED’s en hulpdiensten beschikbaar zijn om in geval van een ongeval of calamiteit, een beroep op te kunnen doen.

Om de drie jaar wordt door het KIWA (de instantie die het veiligheidscertificaat uitreikt) getoetst of het samenwerkingsverband nog voldoet aan de normen die zijn gesteld voor het certificaat. Er wordt dan opnieuw onderzoek gedaan en een maatwerkplan opgesteld, waarmee vervolgens de verschillende partijen aan het werk gaan. Elke drie jaar doen daarom alle bedrijven op het bedrijvenpark mee aan een veiligheidsonderzoek.

Voor bereikbaarheid van de parkmanager kunt u ons contactformulier gebruiken. Eventuele meldingen over vandalisme en/of onderhoud doet u hier.

Meer informatie over veiligheid in het algemeen? Kijk eens op de onderstaande links voor interessante en nuttige informatie over onder meer preventiemaatregelen:

Meld Misdaad Anoniem

Brandweer

Meldpunt Amersfoort

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Camera in Beeld

Bedrijvenpark Vathorst

Het parkmanagement wordt verzorgd door De Ridder B.V. te Soesterberg. Het secretariaat van Stichting en Vereniging wordt verzorgd door Ingrid de Kleuver.
0346 35 18 80
info@parkmanagementvathorst.nl
chevron-down